CCM Youth

CCM Youth

Protection - Practical - Performance

CCM Youth Seal

På CCM så lever vi och andas hockey. Därför har vi tagit fram CCM Youth Seal, en märkning som visar vilka produkter som är speciellt anpassade till unga spelare. Dessa produkter är framtagna och designade för specifikt tillgodose behoven hos unga spelare.

Produkter som har CCM Youth Seal märkningen har testats och utvecklats för att uppfylla den unga spelarens krav. Utrustningen hjälper spelaren att:

  • Hjälpa spelaren att prestera efter bästa förmåga.
  • Ge fullgott skydd till utsatta kroppsdelar.
  • Ta fram skyddsutrustning som sitter på plats och är lätt att använda.

JETSPEED FT1-HANDSKAR FÖR UNGA SPELARE

Youth JetSpeed FT1 Shoulder Pads

JETSPEED FT350-AXELSKYDD FÖR UNGA SPELARE

Quicklite Youth

Youth JetSpeed FT1

Quicklite Youth 230