INTEGRITETSPOLICY INTEGRITETSPOLICY

CCM INTEGRITETSPOLICY

Sport Maska Inc. (CCM, vi eller oss) har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten gällande dina personuppgifter. I denna integritetspolicy står det beskrivet hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs igenom den noggrant. Om du är bosatt i Kalifornien bör du titta närmare på avsnitt 17 med rubriken "Integritetsrättigheter för boende i Kalifornien".

Genom att ange personuppgifter till CCM eller dess tjänsteleverantörer och agenter och genom att gå in på vår webbplats på https://ccmhockey.com/ (“Webbplats”) samtycker du till att vi samlar in, använder och lämnar ut sådana personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och enligt vad som är tillåtet eller krävs enligt lag. Med förbehåll för juridiska och avtalsenliga krav kan du när som helst vägra eller återkalla ditt samtycke till vissa av de identifierade syftena genom att kontakta oss. Om du vägrar eller återkallar ditt samtycke har vi inte alltid möjlighet att förse dig eller fortsätta att förse dig med vissa tjänster eller viss information som kan vara av värde för dig.

LÄS IGENOM DENNA INTEGRITETSPOLICY INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS ELLER SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO I SAMBAND MED DETTA. OM DU INTE GODKÄNNER DENNA INTEGRITETSPOLICY SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER SKAPA NÅGOT ANVÄNDARKONTO. DENNA INTEGRITETSPOLICY REGLERAR ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS OCH GÄLLER ALLA PERSONUPPGIFTER SOM DU KAN ANGE PÅ DENNA WEBBPLATS. GENOM ATT ANGE PERSONUPPGIFTER PÅ DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DENNA INTEGRITETSPOLICY.

Denna integritetspolicy är uppdelad i flera avsnitt så att du kan klicka dig fram till de specifika delar som anges nedan.

1. INFORMATION OM OSS

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

3. MARKNADSFÖRING

4. INFORMATION OM WEBBPLATSEN

5. INNEHÅLL

6. INFORMATION OM ANSTÄLLDA

7. SKYDD AV BARNS PERSONUPPGIFTER

8. RÄTTSLIGA ANSPRÅK

9. INFORMATION SOM VI FÅR FRÅN TREDJE PART

10. SÄRSKILDA KATEGORIER AV UPPGIFTER

11. VARFÖR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

12. DELNING AV DIN INFORMATION

13. VAR VI LAGRAR DIN INFORMATION?

14. DATASÄKERHET

15. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

16. DINA RÄTTIGHETER

17. INTEGRITETSRÄTTIGHETER FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

18. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

1. INFORMATION OM OSS

1.1 Sport Maska Inc., 3400 Raymond-Lasnier Street, Montreal, Quebec, H4R 3L3 är personuppgiftsansvarig för databehandling/informationsbehandling för denna webbplats i enlighet med EU:s integritetslagar. CCM är personuppgiftsansvarig för databehandlingen i alla (mobila) applikationer som hänvisar till denna integritetspolicy. CCM har åtagit sig att ta allt ansvar gällande skydd och säkerhet för din personliga information/dina personuppgifter.

1.2 Om du har några frågor är våra kontaktuppgifter följande:

·      1.2.1 Sport Maska Inc., 3400 Raymond-Lasnier Street, Montreal, Quebec, H4R 3L3.

·      1.2.2 Kontakta vår kundtjänst via email.


2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

2.1 Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter omfattas inte av identifierande information om den specifika individen som har tagits bort (anonyma personuppgifter).

2.2 Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig. Dessa typer av personuppgifter kan kategoriseras enligt följande:

o  Identifierande personuppgifter inkluderar: förnamn och efternamn.

o  Kontaktpersonuppgifter inkluderar e-post, adress, telefonnummer och telefonsamtalshistorik.

o  Finansiella personuppgifter inkluderar all typ av betalningsinformation.

o  Transaktionspersonuppgifter inkluderar information om betalningar till dig (återbetalningar) och köp av produkter.

o  Kommersiell information inkluderar din köphistorik och dina köpvanor.

o  Tekniska personuppgifter inkluderar internetprotokoll (IP) adress och geolokaliseringsinformation, cookies och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.

 

o  Information om internetaktivitet inkluderar webbhistorik, sökhistorik, interaktioner med vår webbplats och onlineannonser samt användargenererat/angivet innehåll.

 

o  Marknadsförings- och kommunikationspersonuppgifter inkluderar slutsatser som vi drar om dig baserat på ovanstående information för att förutsäga dina egenskaper och preferenser.

2.3 Nedan har vi sammanställt en sammanfattning av de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter och vilka av de rättsliga grunderna vi utgår ifrån när vi gör det. Vi har också identifierat vilka våra legitima intressen är där det är lämpligt. 

Tabell: Ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter2.4 Korrespondens eller interaktion (till exempel via e-post, telefon, post, SMS, sociala medier eller via vår webbplats) mellan dig och oss, kan inkludera personuppgifter (såsom personliga identitetsuppgifter och personlig kontaktinformation) i den korrespondensen. Detta kan innefatta förfrågningar, recensioner, uppföljande kommentarer eller klagomål som lämnats in av eller mot dig och tvister med dig eller din organisation.

Vi kommer att behålla och använda den informationen för att genomföra vårt avtal med dig (om tillämpligt), för att uppfylla eventuella juridiska krav för att vi ska kunna upprätthålla vissa register eller utföra vissa verifieringar, och/eller för våra legitima intressen av att hantera ett klagomål eller en förfrågan och administrera ditt (eller din organisations) konto eller beställning och alla tjänster vi erbjuder, samt för att granska och förbättra våra erbjudanden, däribland felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar.

3. MARKNADSFÖRING

3.1 Vi kan använda dina identitets- och kontaktpersonuppgifter för att skicka information till dig om våra produkter och tjänster som du kan vara intresserad av. Vi kan samla in sådan information direkt från dig eller via en tredje part eller tjänsteleverantör.

3.2 Du har alltid rätt att "avanmäla" dig från vårt marknadsföringsmaterial. Du kan när som helst utöva denna rätt genom att kontakta oss. Om vi skickar e-postmeddelanden med marknadsföring till dig kommer du alltid att ha möjlighet att avsluta prenumerationen för att inte få ytterligare marknadsföringsmeddelanden. Om du "avanmäler" dig från vårt marknadsföringsmaterial kommer du att läggas till i vår exkluderingslista för att säkerställa att vi inte av misstag skickar ytterligare marknadsföring till dig.

Om du väljer att anmäla dig till vårt SMS-meddelandeprogram ger du ditt uttryckliga skriftliga samtycke till att vi levererar eller låter leverera telemarketing- och reklammeddelanden från ett automatiskt telefonuppringningssystem på det nummer som användes när du anmälde dig. Sådant samtycke ska inte tolkas som att det antyder att något eller alla sådana meddelanden faktiskt skickas med ett automatiskt telefonuppringningssystem. Samtycke är inte ett direkt eller indirekt villkor för något köp. Svara HJÄLP för att få hjälp och STOPP för att avanmäla dig. Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Genom att ge ditt samtycke godkänner du våra användarvillkor och denna integritetspolicy.

3.3 Om du är en befintlig kund använder vi dina kontaktuppgifter vid behov för att upprätthålla vår befintliga affärsrelation med dig och kan komma att skicka marknadsföringsinformation till dig i syfte att marknadsföra våra produkter och tjänster (inklusive via elektronisk kommunikation) såvida du inte avanmäler dig från att ta emot ytterligare sådan elektronisk kommunikation.

3.4 Om du inte är en befintlig kund och inte representerar ett företag eller LLP kommer vi endast att kontakta dig i marknadsföringssyfte med ditt samtycke (oavsett om vi har samlat in dina uppgifter direkt från dig eller via en tredje part eller tjänsteleverantör).

3.5 Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte om vi inte har ditt samtycke till att dela dina uppgifter med en specifik tredje part eller tjänsteleverantör för att de ska kunna skicka marknadsföring till dig. Vi använder tredje part eller tjänsteleverantörer för att skicka ut vår marknadsföring, men vi tillåter dem endast att använda den informationen enligt våra instruktioner och där de har gått med på att behandla informationen konfidentiellt och säkert.

3.6 Vi behåller dina uppgifter på vår marknadsföringslista tills du "avanmäler" dig. Då lägger vi till dig på vår exkluderingslista. Vi behåller den exkluderingslistan på obestämd tid för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och se till att vi inte av misstag skickar mer marknadsföring till dig.

3.7 När vi skickar marknadsföringsmejl till dig använder vi "spårningspixlar" för att samla in information om när du öppnar e-postmeddelandet, din IP-adress och typ av webbläsare eller e-postklient och annan liknande information. Vi gör detta när det är nödvändigt för våra legitima intressen av att granska och överväga våra direktmarknadsföringsaktiviteter. Vi behåller denna information för att skicka relevant och personligt innehåll till dig, för att förbättra din globala upplevelse och för att justera mängden kommunikation vi skickar till dig.

3.8 Vi kan använda vilken typ av personuppgifter som helst enligt beskrivningen i underavsnitt 2.2 för att skräddarsy vårt marknadsföringsmaterial efter dina behov och intressen. För att uppnå detta mål kan vi dela dina personuppgifter med tredje part eller tjänsteleverantörer för webbplats-, marknadsförings- och reklamanalyser.

4. INFORMATION OM WEBBPLATSEN

4.1 Vi kan samla in information om dig och din användning av vår webbplats via tekniska medel som cookies, webbräknare och andra analysverktyg. Detta kan inkludera din IP-adress, inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer av webbläsartillägg och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats. Vi använder detta efter behov för våra legitima intressen av att administrera och förbättra vår webbplats och dess innehåll, för att säkerställa att den fungerar effektivt och säkert och för att utveckla vår verksamhet och få mer information till vår marknadsföringsstrategi. Vi kan också skapa aggregerade statistiska data från den informationen (till exempel det totala antalet webbplatsbesökare) som inte är personlig information om dig.

4.2 Vi, eller andra annonsörer, kan också använda denna information för att visa annonser för dig. När dessa annonser är riktade kan det innebära att vi använder webbplatsinformation och information som vi (eller våra annonsörer som arbetar för vår räkning) har fått från andra enheter. Detta inkluderar inte information som ditt namn eller dina kontaktuppgifter. När våra annonser visas för dig med hjälp av din information används din information på det sätt som är nödvändigt för våra legitima intressen av marknadsföring till dig.

4.3 Vi behåller denna webbplatsinformation om dig i högst 24 månader från det att den samlas in eller den relevanta cookien löper ut.

4.4 Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till andra webbplatser, plug-ins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan andra enheter samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa andra webbplatser och är inte ansvariga för deras integritetspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa igenom integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

5. INNEHÅLL

5.1 Detta är information om dig som du lämnar när du publicerar innehåll på vår webbplats. Detta kan handla om recensioner, fotografier, videor och annat innehåll som du postar på vår webbplats.

5.2 Vi kan visa och publicera denna information på våra plattformar som en del av vårt avtal med dig eller om det är nödvändigt för våra legitima intressen av att tillhandahålla innehåll till våra användare i enlighet med våra användarvillkor.

5.3 Denna information sparas så länge du har ett konto hos oss och kan behållas och visas på obestämd tid efter att du har avslutat ditt konto.

6. INFORMATION OM ANSTÄLLDA

Om du arbetar för en av våra kunder, leverantörer eller affärspartners kan den information vi samlar in om dig inkludera dina kontaktuppgifter, uppgifter om din anställning och vår relation med dig. Denna information kan samlas in direkt från dig eller tillhandahållas av din organisation. Din organisation bör ha informerat dig om att din information lämnas till oss och hänvisat dig till detta meddelande. Vi använder den när det är nödvändigt för våra legitima intressen av att hantera vår relation med din organisation. Om vi har en affärsrelation med dig eller din organisation kan vi få information om dig från din organisation.

7. SKYDD AV BARNS PERSONUPPGIFTER

7.1 Skyddet av barns personuppgifter är oerhört viktigt. CCM förstår att de har ett ansvar att skydda barns integritet och har inte för avsikt att samla in uppgifter om barn under 13 år.

7.2 Denna webbplats och CCM:s övriga onlineegendomar riktar sig till, och är avsedda att användas av, vuxna. Vi samlar inte medvetet in någon information från personer under 13 år. Om vi har anledning att tro att ett barn under 13 år har försökt att registrera sig hos oss kommer detta att avslås med meddelandet att registreringar av barn under 13 år inte godkänns. Om vi får veta att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år kommer vi att radera den informationen. Vi ber föräldrar och andra vårdnadshavare att kontrollera och övervaka sina barns internetanvändning för att skydda dem.

8. RÄTTSLIGA ANSPRÅK

Om vi anser att det finns en risk att vi kan behöva försvara eller göra rättsliga anspråk eller andra åtgärder som vi kan vidta för att skydda våra rättigheter eller rättsliga intressen, kan vi behålla dina personuppgifter om det är nödvändigt för våra legitima intressen för att säkerställa att vi kan göra eller försvara rättsliga anspråk på ett korrekt sätt. Vi kan också behöva dela denna information med våra försäkringsbolag eller juridiska rådgivare. Hur länge vi behåller denna information beror på vilket typ av anspråk det gäller och hur länge vi anser att det finns en risk att vi kommer att behöva försvara oss eller väcka talan.

9. INFORMATION SOM VI FÅR FRÅN TREDJE PART

9.1 Vi kan också få information om dig från följande källor:

·      9.1.1 Våra tjänsteleverantörer och tredje parter. Vi har ett nära samarbete med tredje part (däribland affärspartners, underleverantörer inom tekniska tjänster, betalningstjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysleverantörer, söktjänstleverantörer och kreditupplysningsföretag) som kan förse oss med information om dig och som används enligt ovan.

·      9.1.2 Företag som vi har köpt upp. Om vi har förvärvat ett annat företag, eller väsentligen alla dess tillgångar, som ursprungligen innehöll din information, kommer vi att behålla och använda den information som du lämnade till dem, eller som de på annat sätt hade om dig, i enlighet med denna integritetspolicy, i den utsträckning som vår användning av dina personuppgifter är förenlig med det syfte för vilket de ursprungligen samlades in.

·      9.1.3 Våra andra kanaler. Detta är information som vi får om dig om du använder någon av de andra webbplatserna vi driver eller de andra tjänsterna eller produkterna vi tillhandahåller. I det här fallet kommer vi att ha informerat dig och fått ditt samtycke när vi samlade in dessa uppgifter om vi har för avsikt att dela dessa uppgifter internt och kombinera dem med uppgifter som samlats in på denna webbplats. Vi kommer också att ha informerat dig om i vilket syfte vi kommer att dela och kombinera dina uppgifter.

·      9.1.4 Våra partners. Vi får information från följande offentligt tillgängliga källor: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, genom vår leverantör Full Contact baserat på nyhetsbrevets samtycke till att använda information från andra enheter för att rikta sig mot specifika användare, Eulérian, ccmhockey.com, ccmskillscamps.com och Skills-appen.

10. SÄRSKILDA KATEGORIER AV UPPGIFTER

Vi samlar inte in några "särskilda kategorier" av känsligare personuppgifter om dig (däribland uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter, samt information om fällande domar i brottmål).

11. VARFÖR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

11.1 Vanliga användningsområden för din information. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det. Även om vi under begränsade omständigheter kan använda din information eftersom du specifikt har samtyckt till den, använder vi i allmänhet din information på de sätt som anges i denna integritetspolicy eftersom:

·      11.1.1 vi behöver utföra ett avtal som vi har ingått med dig;

·      11.1.2 det där det är tillåtet enligt lag är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en annan enhets intressen) och dina intressen och rättigheter inte åsidosätter dessa intressen;

·      11.1.3 vi måste uppfylla en rättslig skyldighet; eller

·      11.1.4 vi behöver skydda dina intressen (eller någon annans intressen) eller där det behövs i allmänhetens intresse (även om dessa omständigheter sannolikt är sällsynta).

11.2 Ändrat syfte. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål och detta ändamål är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra det.

12. DELNING AV DIN INFORMATION

Förutom all delning som anges ovan kan vi också dela din information med tredje part, tjänsteleverantörer och anslutna företag i Sport Maska-koncernen. Dessa enheter är skyldiga att respektera säkerheten för dina personuppgifter och att behandla dem i enlighet med lagen och på ett sätt som är förenligt med denna integritetspolicy.

12.1 Varför kan vi dela dina personuppgifter med andra enheter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra enheter om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra avtal med dig, eller för att skydda våra, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet eller där vi har ett annat legitimt intresse av att göra det. Detta kan innefatta utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken. Vi kan också dela dina personuppgifter med leverantörer, handlare och återförsäljare som behöver sådan information i syfte att hantera betalningar, uppfylla beställningar, utföra lokala leveranser (till exempel när vi skapar en skräddarsydd produkt som du har beställt) eller göra det möjligt för oss att utföra vår verksamhet på ett korrekt sätt så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga service.

12.2 Vilka tredje parter eller tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter?

Förutom de tredjepartshandlare och återförsäljare som vi kan dela din information med i syfte att uppfylla beställningar och lokala leveranser, kan vi också behöva dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer (inklusive entreprenörer och utsedda agenter) för att de ska kunna utföra sina tjänster. Sådana tredjepartsleverantörer inkluderar vår e-postleverantör, Dialog Insight; vår Data Management Platform-leverantör, Eulérian; vår betalningsbehandlare, Moneris; vår lokala momsidentifierare, Avalara; vår frakt- och leveranstransportör, FedEx; vår API-leverantör för sociala medier, Full Contact; vår leverantör av e-post-/sms-marknadsföringstjänster, Klaviyo; vår leverantör av lösningar för webbplatsanalys, Google Analytics; vår plattform för produktrecensioner, Yotpo; våra leverantörer av onlineannonseringstjänster, Facebook-, Bing-, Google- och Snapchat-annonser; vår leverantör av tjänster för upptäckt av bedrägerier, Signifyd; och vår e-handelsplattform, Salesforce Commerce Cloud som använder uppgifterna för att fullfölja din beställning och ge en mer personlig och relevant upplevelse.

12.3 När kan vi komma att dela dina personuppgifter med dotterföretag?

Vi kan dela dina personuppgifter med dotterföretag inom Sport Maska-koncernen som en del av vår regelbundna rapportering om företagets resultat, i samband med en omorganisation av verksamheten eller omstruktureringen av koncernen och för systemunderhåll och lagring av data.

12.4 Hur säker hålls din information hos tredje part eller tjänsteleverantörer och dotterföretag?

Alla våra tjänsteleverantörer och dotterbolag är skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. När tjänsteleverantörer eller närstående parter behandlar dina personuppgifter för vår räkning som "personuppgiftsbiträden" får de endast göra det enligt våra instruktioner och när de har samtyckt till att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

12.5 Hur fungerar det med andra tredje parter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra tredje parter i samband med eventuell försäljning eller omstrukturering av verksamheten om det är nödvändigt i samband med de ändamål som din information samlades in för. Vi kan också behöva dela dina personuppgifter med en tillsynsmyndighet eller för att på ett annat sätt följa lagen.

13. VAR VI LAGRAR DIN INFORMATION?

13.1 Både vårt huvudkontor och vårt huvudsakliga datacenter ligger i Kanada. Den information som vi har om dig kan överföras till och lagras på andra destinationer utanför Storbritannien och EU om det krävs för att fullgöra vårt avtal med dig eller för våra bredare affärsändamål. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

13.2 Vissa av de länder eller organisationer utanför Storbritannien och EU som vi kan överföra din information till kommer att ha tilldelats ett så kallat "beslut om adekvat skyddsnivå", vilket innebär att EU anser att de har ett adekvat dataskyddssystem. Dessa går att se på Europeiska kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

13.3 Om vi överför uppgifter till länder eller organisationer utanför Storbritannien och EU som EU inte anser har ett adekvat dataskyddssystem kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder införs, till exempel modellklausuler som godkänts av EU eller annan dataskyddsmyndighet.

För att få mer information om dessa skyddsåtgärder kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges ovan i avsnitt 1.2.

14. DATASÄKERHET

14.1 Utöver de åtgärder som anges ovan i samband med delning av din information har vi infört lämpliga interna säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av att få tillgång till dessa. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av tystnadsplikt.

14.2 Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta brott mot datasäkerheten och kommer vid behov att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett misstänkt brott.

15. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

15.1 Vi har ovan angett indikationer på hur länge vi i allmänhet behåller din information. Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att behålla din information längre än så för att uppfylla de syften vi samlade in den för, däribland för att uppfylla eventuella juridiska krav, redovisningskrav eller rapporteringskrav.

15.2 För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga lagkrav.

15.3 Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se avsnitt 16 nedan för mer information.

15.4 Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig, i vilket fall vi kan använda sådan information utan att meddela dig.

16. DINA RÄTTIGHETER

16.1 Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter som gäller de personuppgifter vi har om dig. De viktigaste rättigheterna anges nedan. Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

·      16.1.1 Bli informerad på ett tydligt, transparent och lättförståeligt sätt om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är därför vi tillhandahåller dig informationen i denna policy. Om du behöver ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

·      16.1.2 Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en "rätten till tillgång"). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.

·      16.1.3 Begära korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att korrigera ofullständig eller felaktig information som vi har om dig.

·      16.1.4 Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem (till exempel kan vi behöva fortsätta använda dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter). Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att göra invändningar mot behandling (se nedan).

·      16.1.5 Göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts legitima intresse) och det finns något i din specifika situation som gör att du vill invända mot att vi använder din information på denna grund och vi inte har en tvingande legitim grund för att göra det som åsidosätter dina rättigheter, intressen och friheter (vi kan t.ex. behöva dem för att försvara oss i ett rättsligt anspråk). Du har också rätt att göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

·      16.1.6 Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa deras korrekthet eller anledningen till att vi behandlar dem.

·      16.1.7 Begära överföring av dina personuppgifter till en annan part där du har lämnat dem till oss och vi använder dem baserat på ditt samtycke, eller för att genomföra ett avtal med dig, och vi behandlar dem med automatiserade medel.

·      16.1.8 Återkalla samtycke. Under de begränsade omständigheter där vi förlitar oss på ditt samtycke (i motsats till de andra grunderna som anges ovan) för insamling, behandling och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke gällande den specifika behandlingen. När vi har meddelats om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för det eller de ändamål som du ursprungligen samtyckt till, såvida vi inte har ett annat tvingande legitimt intresse av att göra det.

·      16.1.9 Lämna in ett klagomål. Om du anser att vi använder din information på ett sätt som bryter mot dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära att vi raderar dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till en annan part är du välkommen att kontakta oss.

16.2 Ingen avgift krävs. Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter. Dessutom är vi inte skyldiga att ge dig tillgång till dina personuppgifter mer än två gånger under en tolvmånadersperiod.

16.3 Vad vi kan behöva från dig. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att förstå vilken typ av begäran du har, för att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till informationen (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att dina personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt till dem.

16.4 Tidsplan. Överväg din begäran på ett ansvarsfullt sätt innan du skickar in den. Vi kommer att svara på din begäran så fort vi kan. I allmänhet kommer detta att ske inom en månad från det att vi tar emot din begäran, men om begäran tar längre tid att hantera kommer vi att meddela dig.

17. INTEGRITETSRÄTTIGHETER FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

17.1 Lagen Shine the Light. Cal. Civ. Code 1798.83 (känd som "Shine the Light"-lagen) gör det möjligt för invånare i Kalifornien att begära utlämnande av de personuppgifter som företag delar med tredje part för dessa tredje parters direkta marknadsföringsändamål. I enlighet med vad som är tillåtet enligt kalifornisk lag har vi, i stället för att tillhandahålla dessa uppgifter, antagit en policy som tillåter dig att välja bort sådant utlämnande av dina personuppgifter. När vi har behandlat din begäran om avregistrering kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter för dessa tredje parters direktmarknadsföringsändamål. Avanmäl dig genom att kontakta vår kundtjänst.

17.2 Den kaliforniska lagen om konsumentintegritet CCPA..

·      17.2.1 Den kaliforniska lagen om konsumentintegritet (“CCPA”) ger invånare i Kalifornien vissa rättigheter när det gäller deras personuppgifter som samlas in av företag, däribland rätten att begära att ett företag avslöjar vilka personuppgifter det har samlat in om dem, rätten att begära att de personuppgifter som samlats in från dem raderas, rätten att välja bort försäljning av deras personuppgifter (om företaget säljer personuppgifter), och rätten att inte motta diskriminerande behandling för att ha utövat någon av sina integritetsrättigheter enligt CCPA. Dessa rättigheter gäller endast för boende i Kalifornien. Alla termer som definieras i CCPA (Cal. Civ. Code Section 1798.140) har samma betydelse när de används i detta avsnitt.

·      17.2.2 Rätt att få veta. Du kan begära att vi lämnar ut följande information till dig som går att hänvisa till de föregående 12 månaderna:

1.    de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig;

2.    de kategorier av källor från vilka personuppgifterna samlades in;

3.    det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personuppgifter;

4.    de kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med;

5.    de kategorier av personuppgifter om dig som vi har sålt och de kategorier av tredje parter till vilka personuppgifterna har sålts;

6.    de kategorier av personuppgifter om dig som vi har lämnat ut för affärsändamål och de kategorier av tredje parter till vilka personuppgifterna har lämnats ut; och

7.    de specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Om du är bosatt i Kalifornien kan du begära att få tillgång till den information som anges ovan genom att skicka in en begäran till legalccm@ccmhockey.com. En sådan begäran kan kallas en begäran om "rätt att få veta". I begäran ska du ange om du vill ha information om kategorier av personuppgifter och/eller specifika personuppgifter. I enlighet med kalifornisk lag kommer vi att verifiera din identitet innan vi uppfyller en sådan begäran.

Du har också rätt att bli informerad, vid eller före insamlingstillfället, om vilka kategorier av personuppgifter som ska samlas in och för vilka ändamål kategorierna av personuppgifter ska användas. Vi kommer inte att samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller använda personuppgifter som samlats in för ytterligare ändamål utan att meddela dig i enlighet med detta avsnitt.

·      17.2.3 Rätt att radera. Du har rätt att begära att vi raderar alla personuppgifter om dig som vi har samlat in från dig, och att vi instruerar alla tjänsteleverantörer att radera sådana personuppgifter från sina register. En sådan begäran kan kallas en "begäran om radering". I enlighet med CCPA får din information dock inte raderas under vissa omständigheter, däribland när det är nödvändigt för oss att behålla dina personuppgifter för att: slutföra transaktionen för vilken personuppgifterna samlades in, uppfylla villkoren i en skriftlig garanti eller produktåterkallelse som utförs i enlighet med federal lag, för att tillhandahålla en vara eller tjänst som du begärde eller som rimligen kan förväntas inom ramen för din pågående affärsrelation med oss, eller för att på annat sätt fullgöra ett avtal mellan oss och dig; upptäcka säkerhetsincidenter; skydda mot eller åtala bedräglig eller olaglig verksamhet; möjliggöra endast intern användning som är rimligt anpassad till dina förväntningar baserat på din relation med oss; uppfylla en rättslig skyldighet; eller på annat sätt använda din information internt på ett lagligt sätt som är förenligt med det sammanhang i vilket du tillhandahöll informationen. För mer information om dessa och andra situationer där vi inte kan radera din information hänvisar vi till Cal. Civ. Code Section 1798.105(d).

Du kan begära att vi raderar sådana personuppgifter genom att skicka in en begäran till legalccm@ccmhockey.com. I begäran ska du ange att du begär radering av personuppgifter. Innan vi raderar sådana personuppgifter kommer vi att verifiera din identitet i enlighet med CCPA. Vi kommer att kräva att du anger vissa personuppgifter för att verifiera din identitet.

·      17.2.4 Auktoriserat ombud. Du kan använda ett auktoriserat ombud för att skicka in en begäran om din rätt att få veta eller en begäran om radering. Om du vill använda ett auktoriserat ombud måste du ge ombudet ett undertecknat tillstånd. Dessutom kan du behöva verifiera din egen identitet hos oss och bekräfta att du har gett ombudet tillstånd att skicka in din begäran. Vi kan neka en begäran från ett ombud som inte lämnar in bevis på att de har auktoriserats av dig att agera för din räkning. Sådana krav gäller dock inte om du har gett ombudet en fullmakt i enlighet med Cal. Prob. Code avsnitt 4000 till 4465.

·      17.2.5 Rätt till icke-diskriminering. Du har rätt att inte bli diskriminerad av oss på grund av att du utövar de integritetsrättigheter som går under CCPA.

·      17.2.6 Försäljning av personuppgifter. Du har rätt att få veta om ett företag säljer personuppgifter. Om ett företag säljer personuppgifter har du rätt att "avanmäla" dig från sådan försäljning genom att instruera företaget att inte sälja dina personuppgifter. Vi säljer inte medvetet personuppgifter om minderåriga under 13 år. 

·      17.2.7 Insamling och utlämnande av personuppgifter. Se avsnitt 2 ovan med rubriken "Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål?" för de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in under de senaste 12 månaderna och de ändamål för vilka personuppgifterna används. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för ett ändamål som beskrivs i avsnitt 11 ovan med rubriken "Varför använder vi din information?”

Vi samlar in dessa personuppgifter direkt från dig eller från de källor som beskrivs i avsnitt 9 ovan med rubriken "Information som vi får från tredje part".

Se avsnitt 12 ovan med rubriken "Delning av din information" för mer information om vår delning av personuppgifter och de kategorier av tredje parter som vi delar dina personuppgifter med.

18. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Eventuella ändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, i förekommande fall, meddelas dig via e-post eller på annat sätt. Läs regelbundet igenom innehållet för att upptäcka eventuella uppdateringar eller ändringar i vår integritetspolicy.